EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:003:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 3, 07. január 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 3

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
7. januára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 5/2009 zo 6. januára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 6/2009 zo 6. januára 2009, ktorým sa ustanovuje, že neboli dosiahnuté určité limity týkajúce sa vydávania dovozných povolení na výrobky zo sektora cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2009/5/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 18. decembra 2008 o odložení začatia rotačného systému v Rade guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB/2008/29)

4

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 983/2008 z 3. októbra 2008, ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v rozpočtovom roku 2009 majú vyúčtovať členským štátom na dodávku potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 268, 9.10.2008)

6

 

*

Korigendum k smernici Komisie 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení (Ú. v. ES L 207, 18.8.2003; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 05/zv. 04, s. 338)

6

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top