Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:339:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 339, 18. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 339

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
18. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1273/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1274/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 1 (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave (1)

45

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní vývozu poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytujú náhrady alebo iné sumy, prostredníctvom fyzických kontrol

53

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na hrušky, citróny, jablká a cukety

76

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1278/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa prijímajú núdzové podporné opatrenia pre trh s bravčovým mäsom v podobe podpory na súkromné skladovanie v Írsku

78

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1279/2008 zo 17. decembra 2008 o vydávaní dovozných povolení na základe žiadostí podaných počas prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colnej kvóty na dovoz párkov, salám a určitých mäsových výrobkov s pôvodom vo Švajčiarsku, ktorá sa otvorila nariadením (ES) č. 1399/2007

82

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1280/2008 zo 17. decembra 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1382/2007 pre bravčové mäso

83

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1281/2008 zo 17. decembra 2008 o vydávaní dovozných povolení na základe žiadostí podaných počas prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colnej kvóty na bravčové mäso, ktorá sa otvorila nariadením (ES) č. 812/2007

84

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1282/2008 zo 17. decembra 2008 o vydávaní dovozných povolení na základe žiadostí podaných počas prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colnej kvóty na bravčové mäso, ktorá sa otvorila nariadením (ES) č. 979/2007

85

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1283/2008 zo 17. decembra 2008 o vydávaní dovozných povolení na základe žiadostí podaných počas prvých siedmych dní mesiaca decembra 2008 v rámci colnej kvóty na bravčové mäso, ktorá sa otvorila nariadením (ES) č. 806/2007

86

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1284/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení požadovaných od 8. do 12. decembra 2008 na produkty odvetvia cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

88

 

 

IV   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Spoločný výbor EHP

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 110/2008 z 5. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol 32 k Dohode o EHP o finančných spôsoboch vykonávania článku 82

93

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 111/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

98

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 112/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) a príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

100

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 113/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP

102

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 114/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IX (Finančné služby) a príloha XIX (Ochrana spotrebiteľa) k Dohode o EHP

103

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 115/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI (Telekomunikačné služby) k Dohode o EHP

105

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 116/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

106

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 117/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

108

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 118/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

109

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 119/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

110

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 120/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XV (Štátna pomoc) k Dohode o EHP

111

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 121/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

113

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 122/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

114

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 123/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

115

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 124/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

117

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 125/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

118

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 126/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

119

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top