EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:333:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 333, 11. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 333

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
11. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1228/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1229/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa zapisujú niektoré názvy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [San Simón da Costa (CHOP), Ail blanc de Lomagne (CHZO), Steirischer Kren (CHZO)]

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/932/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. decembra 2008 o uplatňovaní článku 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES [oznámené pod číslom K(2008) 7378]

5

 

 

2008/933/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. decembra 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON89788 (MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom K(2008) 7517]  (1)

7

 

 

2008/934/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2008 o nezaradení niektorých účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce tieto látky [oznámené pod číslom K(2008) 7637]  (1)

11

 

 

2008/935/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2008 o finančnom príspevku Spoločenstva na rok 2009 Spoločnému výskumnému centru Komisie v Belgicku a v Taliansku na určité činnosti vykonávané podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 [oznámené pod číslom K(2008) 7702]

15

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top