Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:323:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 323, 03. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 323

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
3. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1193/2008 z 1. decembra 2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz kyseliny citrónovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1194/2008 z 2. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1195/2008 z 2. decembra 2008, ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Scottish Farmed Salmon (CHZO)]

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1196/2008 z 2. decembra 2008, ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilniny vyvážané vo forme škótskej whisky na obdobie 2008/2009

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1197/2008 z 1. decembra 2008, ktorým sa zakazuje výlov merlúzy európskej vo vodách ES zón IIa a IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1198/2008 z 1. decembra 2008, ktorým sa zakazuje výlov halibuta tmavého vo vodách 3LMNO Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Estónska

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1199/2008 z 2. decembra 2008 o vydávaní dovozných povolení na cesnak v podobdobí od 1. marca do 31. mája 2009

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1200/2008 z 2. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1186/2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. decembra 2008

28

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/102/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

31

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES z 19. novembra 2008 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (prepracované znenie) (1)

33

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/899/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. decembra 2008 ktorým sa prijímajú záväzky ponúknuté v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu kyseliny citrónovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

62

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/900/SZBP z 2. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/107/SZBP, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Strednú Áziu

65

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/901/SZBP z 2. decembra 2008 o nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misii pre konflikt v Gruzínsku

66

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top