EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:308:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 308, 19. november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 308

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
19. novembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1138/2008 z 13. októbra 2008 o vykonávaní dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kubánskou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII GATT z roku 1994, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1139/2008 z 10. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú možnosti rybolovu a s nimi súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb v Čiernom mori v roku 2009

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1140/2008 z 18. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1141/2008 z 13. novembra 2008 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1142/2008 z 13. novembra 2008 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1143/2008 z 13. novembra 2008 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1144/2008 z 18. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o Chorvátsko (1)

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1145/2008 z 18. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 637/2008, pokiaľ ide o národné reštrukturalizačné programy pre sektor bavlny

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1146/2008 z 18. novembra 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu beryxov vo vodách Spoločenstva a vo vodách, na ktoré sa nevzťahuje zvrchovanosť a jurisdikcia tretích krajín zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

25

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/870/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. októbra 2008 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kubánskou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii

27

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kubánskou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii

29

 

 

2008/871/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. októbra 2008 o schválení Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru EHK OSN z Espoo z roku 1991 o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice v mene Európskeho spoločenstva

33

Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice

35

 

 

2008/872/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. novembra 2008, ktorým sa vymenúvajú dvaja nemeckí náhradníci Výboru regiónov

50

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kubánskej republiky o ukončení rokovaní v zmysle článku XXIV ods. 6 GATT

51

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/873/SZBP z 18. novembra 2008, ktorou sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top