Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:302:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 302, 13. november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 302

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
13. novembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1119/2008 z 12. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2008 z 12. novembra 2008, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení požadovaných od 3. do 7. novembra 2008 na produkty odvetvia cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/853/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. októbra 2008, o udelení mimoriadnej štátnej pomoci cyperskými orgánmi na zmiernenie následkov sucha v rokoch 2007/2008 v odvetví poľnohospodárstva

7

 

 

Komisia

 

 

2008/854/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. júla 2008 o schéme štátnej pomoci „regionálny zákon č. 9 z roku 1998 – zneužitie pomoci N 272/98“ C 1/04 (ex NN 158/03 a CP 15/2003) [oznámené pod číslom K(2008) 2997]  (1)

9

 

 

2008/855/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2008, o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom K(2008) 6349]  (1)

19

 

 

2008/856/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/613/ES, pokiaľ ide o schválené inseminačné stanice pre odber spermy ošípaných v Kanade a v Spojených štátoch [oznámené pod číslom K(2008) 6473]  (1)

26

 

 

2008/857/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/4/ES, ktorým sa členské štáty oprávňujú dočasne prijať mimoriadne opatrenia proti šíreniu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vo vzťahu k Egyptu [oznámené pod číslom K(2008) 6583]

28

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/858/SZBP z 10. novembra 2008 na podporu Dohovoru o biologických a toxínových zbraniach (BTWC) v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

29

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top