EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:299:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 299, 08. november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 299

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
8. novembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1104/2008 z 24. októbra 2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1105/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1106/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1107/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách na účely prispôsobenia jeho príloh I a IV technickému pokroku (1)

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1108/2008 zo 7. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1266/2007, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na programy monitorovania a pozorovania katarálnej horúčky – modrý jazyk a o podmienky pre výnimku zo zákazu presunu spermy z ochrannej zóny stanoveného v smernici Rady 2000/75/ES (1)

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1109/2008 zo 6. novembra 2008, ktorým sa stýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

23

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (1)

25

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

 

2008/836

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 29. októbra 2008 o nakladaní s dokumentmi misií civilného krízového riadenia a vojenských operácií EÚ

34

 

 

Komisia

 

 

2008/837/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvedenie produktov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sú z nej zložené alebo vyrobené, na trh [oznámené pod číslom K(2008) 6204]  (1)

36

 

 

2008/838/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2008 o preventívnej vakcinácii proti nízkopatogénnej vtáčej chrípke kačíc divých v Portugalsku a o určitých opatreniach na obmedzenie presunov tejto hydiny a výrobkov z nej vyrobených [oznámené pod číslom K(2008) 6348]

40

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV z 24. októbra 2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II)

43

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1379/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IA, IB, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu s cieľom zohľadniť technický pokrok a zmeny odsúhlasené v rámci Bazilejského dohovoru (Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007)

50

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top