EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:290:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 290, 31. október 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 290

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
31. októbra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1066/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1067/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (kodifikované znenie)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1068/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa schvaľujú malé zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Taureau de Camargue (CHOP)]

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1069/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa schvaľujú malé zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Veau d’Aveyron et du Ségala (CHZO)]

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1070/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Rogal świętomarciński (CHZO)]

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1071/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1072/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1003/2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 16. októbra 2008

20

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/825/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/241/ES, pokiaľ ide o dovoz určitých druhov slimákov na ľudskú spotrebu z Madagaskaru [oznámené pod číslom K(2008) 6083]  (1)

23

 

 

2008/826/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2008, ktorým sa predlžuje obdobie platnosti rozhodnutia 2002/887/ES, pokiaľ ide o prirodzene alebo umelo zakrpatené rastliny cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.) a borovice (Pinus L.), s pôvodom v Japonsku [oznámené pod číslom K(2008) 6269]

25

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top