Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:283:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 283, 28. október 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 283

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
28. októbra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1054/2008 z 27. októbra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1055/2008 z 27. októbra 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokiaľ ide o kritériá kvality a podávanie správ o kvalite pre štatistiku v oblasti platobnej bilancie

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1056/2008 z 27. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2042/2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (1)

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1057/2008 z 27. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok II k prílohe k nariadeniu (ES) č. 1702/2003 o osvedčení o overení letovej spôsobilosti (formulár 15a EASA) (1)

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1058/2008 z 27. októbra 2008, ktorým sa v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zrušuje názov [Arroz del Delta del Ebro (CHZO)]

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1059/2008, z 27. októbra 2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Arroz del Delta del Ebro alebo Arròs del Delta de l’Ebre (CHOP)]

34

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (kodifikované znenie) (1)

36

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/815/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. októbra 2008, ktorým sa schvaľujú určité národné programy kontroly salmonely v kŕdľoch brojlerov Gallus gallus [oznámené pod číslom K(2008) 5699]  (1)

43

 

 

2008/816/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Poľska sú úradne bez výskytu enzootickej leukózy dobytka [oznámené pod číslom K(2008) 5987]  (1)

46

 

 

2008/817/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/777/ES, pokiaľ ide o dovoz určitých mäsových výrobkov z Novej Kaledónie do Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2008) 6050]  (1)

49

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top