Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:281:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 281, 24. október 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 281

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
24. októbra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1040/2008 z 23. októbra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1041/2008 z 23. októbra 2008 stanovujúce určité podrobné pravidlá na poskytovanie pomoci pri vývoze hovädzieho a teľacieho mäsa, ktoré môže byť zvýhodnené osobitným režimom pri dovoze v Kanade (kodifikované znenie)

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1042/2008 z 23. októbra 2008, ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2008 z 23. októbra 2008, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore bravčového mäsa

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1044/2008 z 23. októbra 2008, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore hovädzieho mäsa

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1045/2008 z 23. októbra 2008, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

14

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/809/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. októbra 2008 o nezaradení niektorých látok do prílohy I, I A alebo I B k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh [oznámené pod číslom K(2008) 5894]  (1)

16

 

 

2008/810/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. októbra 2008 o finančnej pomoci Spoločenstva na druhý polrok roku 2008 určitým referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a živých zvierat [oznámené pod číslom K(2008) 5976]

30

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI

 

 

2008/811/ES

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru ES – Švajčiarsko č. 2/2008 z 24. septembra 2008, ktorým sa nahrádzajú tabuľky III a IV písm. b) protokolu 2

32

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2008/97/ES z 30. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/52/EHS, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Talianska sú úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Talianska sú úradne bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka a brucelózy hovädzieho dobytka a že určité správne oblasti Poľska sú úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy (Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2008)

35

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top