EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:241:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 241, 10. september 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 241

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
10. septembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 876/2008 z 9. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 877/2008 z 9. septembra 2008, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska na trhu Spoločenstva

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 878/2008 z 9. septembra 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru na priemyselné využitie v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 879/2008 z 9. septembra 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru na vývoz v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska na hospodársky rok 2008/2009

13

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/721/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. augusta 2008, ktorým sa stanovuje poradná štruktúra vedeckých výborov a expertov v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia a ruší rozhodnutie 2004/210/ES (1)

21

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top