Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:239:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 239, 06. september 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 239

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
6. septembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 871/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 872/2008 z 3. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu čertovitých v zónach VIIIc, IX a X; ES vodách CECAF 34.1.1, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 873/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 712/2007, ktorým sa otvárajú stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva

5

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/85/ES z 5. septembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tiabendazol ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (1)

6

 

*

Smernica Komisie 2008/86/ES z 5. septembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tebukonazol ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (1)

9

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/717/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. februára 2008 o štátnej pomoci C 46/07 (ex NN 59/07), ktorú Rumunsko poskytlo v prospech spoločnosti Automobile Craiova (bývalá Daewoo România) [oznámené pod číslom K(2008) 700]  (1)

12

 

 

2008/718/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. apríla 2008 o opatrení C 29/07 (ex N 310/06), ktoré Maďarsko plánuje zaviesť vo forme záruk na krátkodobé vývozné úvery pre MSP s obmedzeným obratom vývozu [oznámené pod číslom K(2008) 1332]  (1)

26

 

 

2008/719/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2008 o štátnej pomoci C 56/06 (ex NN 77/06) Rakúska na privatizáciu spoločnosti Bank Burgenland [oznámené pod číslom K(2008) 1625]  (1)

32

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 116/2008 z 28. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2008)

55

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 117/2008 z 28. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2008)

56

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top