EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:176:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 176, 04. júl 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 176

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
4. júla 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 633/2008 z 3. júla 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 634/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa stanovujú znížené poľnohospodárske zložky a dodatočné clo na dovoz niektorého tovaru obsahujúceho mliečne výrobky zo Švajčiarska do Spoločenstva, na ktorý sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 3448/93

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 635/2008 z 3. júla 2008, ktorým sa upravujú kvóty výlovu tresky škvrnitej pridelené Poľsku v Baltskom mori (podoblasti 25 – 32, vody ES) od roku 2008 do roku 2011 podľa nariadenia Rady (ES) č. 338/2008

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 636/2008 z 3. júla 2008, ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

10

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/547/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok prílohy VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o určité prevádzkarne na spracovanie mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2008) 2775]  (1)

11

 

 

2008/548/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. júna 2008, ktorým sa schvaľuje fínska pomoc na osivo a osivo obilnín na hospodárske roky 2007 a 2008 [oznámené pod číslom K(2008) 2700]

13

 

 

USMERNENIA

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2008/549/ES

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 19. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/9 o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny (ECB/2008/4)

16

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/550/SZBP z 23. júna 2008, ktorou sa zriaďuje Európska akadémia bezpečnosti a obrany (EABO) a zrušuje jednotná akcia 2005/575/SZBP

20

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 40/2008 zo 16. januára 2008, ktorým sa na rok 2008 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2008)

25

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top