Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:173:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 173, 03. júl 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 173

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
3. júla 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 627/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 628/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1898/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 629/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (1)

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 630/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení na produkty cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd od 23. do 27. júna 2008

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 631/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 632/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1019/2002 o obchodných normách na olivový olej

16

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/541/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/781/ES, ktorým sa prijíma príručka prijímajúcich agentúr a glosár dokumentov, ktoré sa môžu doručovať podľa nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov občianskoprávnych alebo obchodných veciach v členských štátoch [oznámené pod číslom K(2008) 1259]

17

 

 

2008/542/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. júna 2008, ktorým sa zakladá expertná skupina úverových histórií

22

 

 

2008/543/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2008) 2701]  (1)

25

 

 

2008/544/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/858/ES s cieľom transformovať Výkonnú agentúru pre program verejného zdravia na Výkonnú agentúru pre zdravie a spotrebiteľov

27

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2008/545/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPT/1/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie EUPT/2/2007 o vymenovaní veliteľa plánovacieho tímu Európskej únie (EUPT Kosovo)

30

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 554/2008 zo 17. júna 2008 o povolení 6-fytázy (Quantum Phytase) ako kŕmnej doplnkovej látky (Ú. v. EÚ L 158, 18.6.2008)

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top