EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:168:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 168, 28. jún 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 168

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
28. júna 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č.. 615/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1405/2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori, a nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 616/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 617/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o uvádzanie násadových vajec a jednodňovej hydiny na trh

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 618/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa upravujú povinnosti v prípade dodávok trstinového cukru, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2007/2008

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 620/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 386/2008, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky

27

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/64/ES z 27. júna 2008, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

31

 

*

Smernica Komisie 2008/65/ES z 27. júna 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/439/EHS o vodičských preukazoch

36

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/489/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. júna 2008, ktoré sa týka ochranných opatrení proti šíreniu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) v Portugalsku [oznámené pod číslom K(2008) 3312]

38

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2008/490/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUSEC/2/2008 z 24. júna 2008 o vymenovaní vedúceho poradnej a pomocnej misie Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (EUSEC RD Congo)

41

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/491/SZBP z 26. júna 2008, ktorou sa mení, dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2007/406/SZBP o poradnej a pomocnej misii Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (EUSEC RD Kongo)

42

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1529/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných kvót na ryžu pochádzajúcu zo štátov AKT, ktoré sú súčasťou oblasti CARIFORUM, a zo zámorských krajín a území (ZKÚ) (Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007)

44

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top