Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:163:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 163, 24. jún 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 163

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
24. júna 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 587/2008 zo 16. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 866/2004 o režime podľa článku 2 protokolu 10 k Aktu o pristúpení, týkajúce sa pravidiel prechodu tovaru, služieb a osôb cez zelenú líniu na Cypre

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 588/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 589/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 590/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny, a ktorým sa ustanovuje výnimka z uvedeného nariadenia

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 591/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 712/2007, ktorým sa otvárajú stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva

28

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/475/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. júna 2008, ktorým sa vykonáva článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

29

 

 

Komisia

 

 

2008/476/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/185/ES s cieľom zahrnúť departementy Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord vo Francúzsku do zoznamu regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby [oznámené pod číslom K(2008) 2387]  (1)

34

 

 

2008/477/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. júna 2008 o harmonizácii frekvenčného pásma 2 500 – 2 690 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktorými sa zabezpečuje poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2008) 2625]  (1)

37

 

 

2008/478/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných v potravinách alebo na potravinách [oznámené pod číslom K(2008) 2336]  (1)

42

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/479/SZBP z 23. júna 2008, ktorou sa vykonáva spoločná pozícia 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

43

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/480/SZBP z 23. júna 2008, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2005/190/SZBP o integrovanej misii Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX

50

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/481/SZBP z 23. júna 2008, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/131/SZBP, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan

51

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/482/SZBP z 23. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/134/SZBP o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach

52

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2008/269/ES z 19. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/618/ES s cieľom zahrnúť departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord vo Francúzsku do zoznamu regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby (Ú. v. EÚ L 85, 27.3.2008)

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top