EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:153:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 153, 12. jún 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 153

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
12. júna 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 521/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre palivové články a vodík (1)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 522/2008 z 11. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 523/2008 z 11. júna 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy VIII, X a XI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o dovoz krvných produktov na výrobu technických výrobkov (1)

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 524/2008 z 11. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o lehotu používania vínneho destilátu zaradeného do verejnej súťaže na účely nových priemyselných využití

33

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/434/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. júna 2008, ktorým sa vymenúva taliansky člen Výboru regiónov

34

 

 

2008/435/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. júna 2008, ktorým sa vymenúvajú dvaja francúzski členovia Výboru regiónov

35

 

 

2008/436/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. júna 2008, ktorým sa vymenúvajú a nahrádzajú členovia riadiacej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania

36

 

 

Komisia

 

 

2008/437/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/109/ES, ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu určitých odliatkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top