Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:149:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 149, 07. jún 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 149

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
7. júna 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 503/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 504/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 505/2008 zo 6. júna 2008 o povolení nového použitia 3-fytázy (Natuphos) ako kŕmnej doplnkovej látky (1)

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 506/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k nariadeniu Rady (ES) č. 708/2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 507/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (kodifikované znenie)

38

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 508/2008 zo 6. júna 2008 o vymedzení pojmov uplatňovaných pri udeľovaní vývozných náhrad na lúpané zrná a perlové zrná obilnín (kodifikované znenie)

55

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 509/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa stanovuje konečné dodatočné množstvo surového trstinového cukru s pôvodom zo štátov AKT a Indie na dodávky do rafinérií v hospodárskom roku 2007/2008

59

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 510/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 na hospodársky rok 2008/2009

61

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/420/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. apríla 2008 o podpísaní a predbežnom vykonávaní dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Austrálie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

63

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Austrálie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

65

 

 

2008/421/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. júna 2008 o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému vo Švajčiarskej konfederácii

74

 

 

2008/422/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. júna 2008 o odtajnení prílohy 4 príručky SIRENE, ktorú prijal výkonný výbor zriadený Dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (ďalej len „Schengenský dohovor z roku 1990“)

78

 

 

Komisia

 

 

2008/423/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2008, ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre niektoré látky, ktoré sa majú preskúmať v rámci 10-ročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES [oznámené pod číslom K(2008) 1736]

79

 

 

2008/424/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. júna 2008 o ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H7 v Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom K(2008) 2666]

81

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top