Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:147:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 147, 06. jún 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 147

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
6. júna 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 500/2008 z 5. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 501/2008 z 5. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 502/2008 z 5. júna 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a IX k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

35

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/417/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 3. júna 2008, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane z piva vyrábaného v autonómnej oblasti Madeiry

61

 

 

Komisia

 

 

2008/418/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. mája 2008 o finančnom príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na boj proti katarálnej horúčke oviec v Spojenom kráľovstve v roku 2007 [oznámené pod číslom K(2008) 2161]

63

 

 

2008/419/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/377/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s klasickým morom ošípaných na Slovensku [oznámené pod číslom K(2008) 2262]  (1)

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top