EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:143:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 143, 03. jún 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 143

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
3. júna 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 485/2008 z 26. mája 2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi (kodifikované znenie)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 486/2008 z 2. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 487/2008 z 2. júna 2008, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Casatella Trevigiana (CHOP)]

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 488/2008 z 2. júna 2008, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz kyseliny citrónovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 489/2008 z 2. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 806/2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví bravčového mäsa

30

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/406/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2007 o Štátnej Pomoci C 51/06 (ex N 748/06) poskytnutej Poľskom v prospech spoločnosti Arcelor Huta Warszawa [oznámené pod číslom K(2007) 6077]  (1)

31

 

 

2008/407/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/432/ES o schvaľovaní plánov sledovania rezíduí, ktoré tretie krajiny predkladajú v súlade so smernicou Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom K(2008) 2297]  (1)

49

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top