EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:136:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 136, 24. máj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 136

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
24. mája 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 449/2008 z 23. mája 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/385/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. januára 2008, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre používanie olova a kadmia [oznámené pod číslom K(2008) 268]  (1)

9

 

 

2008/386/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. apríla 2008, ktorým sa upravuje príloha A k rozhodnutiu 2006/679/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy a príloha A k rozhodnutiu 2006/860/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia, zabezpečenia a návestenia systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc [oznámené pod číslom K(2008) 1565]  (1)

11

 

 

2008/387/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokiaľ ide o zoznam hraničných inšpekčných staníc [oznámené pod číslom K(2008) 1646]  (1)

18

 

 

2008/388/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. mája 2008, ktorým sa zavádzajú osobitné podmienky pre dovoz slnečnicového oleja pochádzajúceho alebo odosielaného z Ukrajiny v dôsledku rizika kontaminácie minerálnym olejom [oznámené pod číslom K(2008) 2259]  (1)

43

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/389/SZBP zo 7. apríla 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Stredoafrickej republike

45

Dohoda medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Stredoafrickej republike

46

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici 2008/42/ES z 3. apríla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 93, 4.4.2008)

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top