Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:125:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 125, 09. máj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 125

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
9. mája 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 408/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 409/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 410/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 411/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 412/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa otvára a zabezpečuje správa dovoznej colnej kvóty na mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 413/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 27/2008, ktorým sa otvára a zabezpečuje správa niektorých ročných tarifných kvót pre výrobky zaradené do kódov 0714 s pôvodom v niektorých tretích krajinách iných ako Thajsko

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 414/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o udeľovanie pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých druhov syra počas skladovacieho obdobia 2008/2009

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 415/2008 z 8. mája 2008 o rozdelení národných referenčných množstiev stanovených na obdobie 2007/2008 v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 1788/2003 na „dodávky“ a „priamy predaj“

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 416/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3600/92, pokiaľ ide o posúdenie účinnej látky metalaxyl podľa článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1)

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 417/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k nariadeniu Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 418/2008 z 8. mája 2008, ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

28

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/363/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2008, ktorým sa predlžuje účinnosť rozhodnutia 2005/321/ES o ukončení konzultácií s Guinejskou republikou podľa článku 96 Dohody z Cotonou

29

 

 

Komisia

 

 

2008/364/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2008, ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných v Litve [oznámené pod číslom K(2008) 1595]

32

 

 

2008/365/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2008 o vytvorení pracovnej skupiny pre finančné vzdelávanie

36

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Komorskou úniou

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top