Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:107:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 107, 17. apríl 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 107

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
17. apríla 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 338/2008 zo 14. apríla 2008 o upravení kvót výlovu tresky škvrnitej v Baltskom mori (podoblasti 25 – 32, vody ES), ktoré sa majú prideliť Poľsku od roku 2008 do roku 2011

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 339/2008 zo 16. apríla 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (1)

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 341/2008 zo 16. apríla 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu mesiaca apríla 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

26

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/308/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. apríla 2008, ktorým sa vymenúvajú dvaja rakúski členovia a dvaja rakúski náhradníci Výboru regiónov

28

 

 

2008/309/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. apríla 2008, ktorým sa vymenúva belgický člen Výboru regiónov

29

 

 

2008/310/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. apríla 2008, ktorým sa vymenúva sedem členov a sedem náhradníkov za Spojené kráľovstvo do Výboru regiónov

30

 

 

2008/311/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2008, ktorým sa vymenúva jedna írska členka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

31

 

 

Komisia

 

 

2008/312/Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovuje štandardný dokument o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ako uvádza smernica Rady 2006/117/Euratom [oznámené pod číslom K(2008) 793]

32

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2008/313/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru CHAD/2/2008 z 18. marca 2008 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike

60

 

*

Jednotná Akcia Rady 2008/314/SZBP zo 14. apríla 2008 o podpore činností MAAE v oblastiach jadrovej bezpečnosti a overovania a v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

62

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top