Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:087:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 87, 29. marec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 87

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
29. marca 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 286/2008 z 28. marca 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 287/2008 z 28. marca 2008 o predĺžení obdobia platnosti uvedeného v článku 2c ods. 3 nariadenia (ES) č. 1702/2003 (1)

3

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/40/ES z 28. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť amidosulfurón a nicosulfurón medzi účinné látky (1)

5

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/274/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 17. marca 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom o určitých aspektoch leteckých služieb

9

 

 

2008/275/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 17. marca 2008 o uzavretí Protokolu, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb, s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

10

Protokol, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

11

 

 

Komisia

 

 

2008/276/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/338/ES s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva kempingovým službám [oznámené pod číslom K(2008) 1128]  (1)

12

 

 

2008/277/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/405/ES s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva výrobkom z hodvábneho papiera [oznámené pod číslom K(2008) 1222]  (1)

14

 

 

2008/278/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/589/ES, pokiaľ ide o aviglycín HCl [oznámené pod číslom K(2008) 1071]  (1)

15

 

 

2008/279/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. marca 2008, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/69/ES, ktorým sa povoľuje uvedenie potravín a zložiek potravín vyrobených z geneticky modifikovanej Roundup Ready kukurice línie GA21 na trh ako nových potravín alebo zložiek potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2008) 1116]

17

 

 

2008/280/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. marca 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom K(2008) 1112]

19

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top