EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:059:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 59, 04. marec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 59

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
4. marca 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 195/2008 z 3. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 196/2008 z 3. marca 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 197/2008 z 3. marca 2008, ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Queijo Serra da Estrela (CHOP)]

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 198/2008 z 3. marca 2008, ktorým sa deväťdesiaty druhýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

10

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/180/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. februára 2008 o uzatvorení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Egyptskou arabskou republikou

12

 

 

2008/181/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. februára 2008, ktoré sa týka uzatvorenia Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom

14

 

 

2008/182/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady zo 16. decembra 1980, ktorým sa zriaďuje poradný výbor pre program jadrovej syntézy

15

 

 

2008/183/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. februára 2008, ktorým sa vymenúva taliansky náhradník Výboru regiónov

17

 

 

2008/184/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. februára 2008, ktorým sa vymenúva člen Komisie Európskych spoločenstiev

18

 

 

Komisia

 

 

2008/185/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. februára 2008 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu, a o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe [oznámené pod číslom K(2008) 669] (kodifikované znenie) (1)

19

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/186/SBZP z 3. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2003/495/SZBP o Iraku

31

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/187/SZBP z 3. marca 2008 o reštriktívnych opatreniach voči nezákonnej vláde Anjouanu v Komorskom zväze

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top