Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:057:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 57, 01. marec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 57

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
1. marca 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 189/2008 z 18. februára 2008 o skúškach Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 190/2008 z 29. februára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 191/2008 z 29. februára 2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. marca 2008

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 192/2008 z 29. februára 2008, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 989/2007, ktorým sa zapisujú určité názvy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Barèges-Gavarnie (CHOP) – Hořické trubičky (CHZO)]

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 193/2008 z 29. februára 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu čerta európskeho v zónach VIIIc, IX a X Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) a vo vodách ES oblasti 34.1.1 Rybárskeho výboru pre stredovýchodný Atlantik (CECAF) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

12

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/173/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. februára 2008 o skúškach Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

14

 

 

Komisia

 

 

2008/174/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2005 o štátnej pomoci, ktorú plánuje zaviesť Taliansko (autonómna provincia Trento) v sektore dopravy [oznámené pod číslom K(2005) 5315]  (1)

18

 

 

2008/175/ES

 

*

Rozhodnutie č. 1/2008 Štatistického výboru Spoločenstva a Švajčiarska zo 14. februára 2008, ktorým prijíma svoj rokovací poriadok

21

 

 

2008/176/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/107/ES, ktorým sa povoľujú metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných v Belgicku [oznámené pod číslom K(2008) 678]

25

 

 

2008/177/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 96/550/ES, ktorým sa povoľuje metóda klasifikácie jatočných tiel vo Fínsku [oznámené pod číslom K(2008) 692]

28

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/178/SZBP z 28. januára 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Kamerunskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie prechádzajúcich cez územie Kamerunskej republiky

30

Dohoda medzi Európskou úniou a Kamerunskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie prechádzajúcich cez územie Kamerunskej republiky

31

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/179/SZBP z 29. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2005/440/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top