EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:056:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 56, 29. február 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 56

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
29. februára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 178/2008 z 28. februára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 179/2008 z 28. februára 2008, ktorým sa povoľuje predĺženie platnosti zmlúv o súkromnom skladovaní bravčového mäsa

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 180/2008 z 28. februára 2008 o referenčnom laboratóriu Spoločenstva pre choroby koní okrem moru koní a o zmene a doplnení prílohy VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 181/2008 z 28. februára 2008, ktorým sa ustanovujú niektoré opatrenia na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (kodifikované znenie) (1)

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 182/2008 z 28. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1146/2007, ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v rozpočtovom roku 2008 majú vyúčtovať členským štátom na dodávku potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 183/2008 z 28. februára 2008, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 184/2008 z 28. februára 2008, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 185/2008 z 28. februára 2008, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 186/2008 z 28. februára 2008, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 187/2008 z 28. februára 2008, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 188/2008 z 28. februára 2008, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

26

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/167/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/879/ES, ktorým sa povoľuje metóda klasifikácie jatočných tiel v Slovinsku [oznámené pod číslom K(2008) 554]

28

 

 

2008/168/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. februára 2008, ktorým sa určuje organizačná štruktúra Európskej siete pre rozvoj vidieka

31

 

 

2008/169/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. februára 2008, ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných v Rumunsku [oznámené pod číslom K(2008) 676]

34

 

 

2008/170/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. februára 2008 o prijatí pracovného plánu na rok 2008 na realizáciu druhého akčného programu Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013) a o kritériách výberu, kritériách udeľovania a o iných kritériách v súvislosti s finančnými príspevkami na akcie tohto programu (1)

36

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2008/171/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUSEC/1/2008 z 12. februára 2008 o vymenovaní vedúceho poradnej a pomocnej misie Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (EUSEC RD Congo)

63

 

 

2008/172/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru CHAD/1/2008 z 13. februára 2008 o prijatí príspevkov tretích štátov na vojenskú operáciu Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike

64

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 101/2008 zo 4. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa ustanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2008)

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top