EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:027:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 27, 31. január 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 27

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
31. januára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 84/2008 z 30. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 85/2008 z 30. januára 2008 o osobitných podmienkach poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa (kodifikované znenie)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 86/2008 z 30. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény (1)

8

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/5/ES z 30. januára 2008 o povinnom uvádzaní podrobných údajov v označení určitých potravín okrem tých, ktoré ustanovuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES (kodifikované znenie) (1)

12

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/84/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. januára 2008, ktorým sa Nemeckej spolkovej republike a Poľskej republike povoľuje uplatňovať opatrenia odchyľujúce sa od článku 5 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

17

 

 

2008/85/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2008, ktorým sa vymenúvajú dvaja španielski náhradníci Výboru regiónov

20

 

 

Komisia

 

 

2008/86/ES

 

*

Rozhodnutie č. 1/2008 spoločného výboru pre poľnohospodárstvo zriadeného Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchodovaní s poľnohospodárskymi výrobkami z 15. januára 2008 o zmene a doplnení dodatkov k prílohe 4

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top