EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:024:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 24, 29. január 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 24

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
29. januára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 75/2008 z 28. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1207/2001 o postupoch na uľahčenie vydávania alebo vystavovania dôkazov o pôvode v Spoločenstve a na vydávanie povolení pre niektorých schválených vývozcov podľa ustanovení upravujúcich preferenčný obchod medzi Európskym spoločenstvom a niektorými krajinami (1)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 76/2008 z 28. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 77/2008 z 28. januára 2008, ktorým sa stanovujú dodávkové povinnosti v súvislosti s trstinovým cukrom, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie rokov 2007/2008

6

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (kodifikované znenie) (1)

8

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/2/ES z 15. januára 2008 o zornom poli výhľadu a stieračoch predného skla kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) (1)

30

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

Zmeny a Doplnenia Rokovacieho Poriadku Súdneho dvora

39

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/79/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2007 o zmene a doplnení Protokolu o štatúte Súdneho dvora

42

 

*

Vyhlásenie

44

 

 

Komisia

 

 

2008/80/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007 o vnútroštátnych predpisoch, ktoré oznámila Rakúska republika o určitých fluórovaných skleníkových plynoch [oznámené pod číslom K(2007) 6646]  (1)

45

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

51

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

51

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

51

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

51

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

52

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb

52

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o uľahčení udeľovania víz

52

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o uľahčení udeľovania víz

52

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o uľahčení udeľovania víz

52

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o uľahčení udeľovania víz

53

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o uľahčení udeľovania víz

53

 

*

Informácie týkajúce sa nadobudnutia platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o uľahčení udeľovania víz

53

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o uľahčení udeľovania víz

53

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/81/SZBP z 28. januára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 98/409/SZBP týkajúca sa Sierra Leone

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top