Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:016:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 16, 19. január 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 16

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
19. januára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 41/2008 zo 14. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1371/2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy plochých valcovaných výrobkov s orientovanou štruktúrou z kremíkovej elektroocele s pôvodom v Spojených štátoch amerických a v Rusku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 42/2008 z 18. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 43/2008 z 18. januára 2008, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia predložené 15. januára 2008 v rámci colnej kvóty Spoločenstva otvorenej pre maniokový škrob nariadením (ES) č. 2402/96

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 44/2008 z 18. januára 2008, ktorým sa vymedzuje rozsah, v akom možno vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenia vzťahujúcim sa na maslo s pôvodom na Novom Zélande v rámci kvót 09.4195 a 09.4182 predloženým počas prvých desiatich dní mesiaca januára 2008

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 45/2008 z 18. januára 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 46/2008 z 18. januára 2008, ktorým sa deväťdesiatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

11

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/62/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. októbra 2007 týkajúce sa článkov 111 a 172 poľského návrhu zákona o geneticky modifikovaných organizmoch, oznámených Poľskou republikou podľa článku 95 ods. 5 Zmluvy o ES, ktoré sú odchýlkami od ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia [oznámené pod číslom K(2007) 4697]  (1)

17

 

 

2008/63/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2002/231/ES, 2002/255/ES, 2002/272/ES, 2002/371/ES, 2003/200/ES a 2003/287/ES s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva určitým výrobkom [oznámené pod číslom K(2007) 6800]  (1)

26

 

 

2008/64/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007 ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Belgicko, pokiaľ ide o región Flámsko, na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom K(2007) 6654]

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top