EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:344:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 344, 28. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 344

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
28. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1577/2007 z 27. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozných colných kvót v roku 2008 na výrobky kategórie „baby beef“ s pôvodom v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, Čiernej Hore, Srbsku a v Kosove

1

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1578/2007/ES z 11. decembra 2007 o štatistickom programe Spoločenstva na roky 2008 až 2012 (1)

15

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/872/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2007 o tom, že v roku 2008 sa bude pokračovať v porovnávacích pokusoch a skúškach Spoločenstva s množiteľským a sadivovým materiálom Malus Mill. podľa smernice Rady 92/34/EHS začatých v roku 2004

44

 

 

2007/873/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2007, ktorým sa schvaľuje národný program kontroly salmonely u chovných kŕdľov Gallus gallus predložený Bulharskom [oznámené pod číslom K(2007) 6353]

45

 

 

2007/874/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2007, ktorým sa schvaľuje národný program kontroly salmonely u chovných kŕdľov Gallus gallus predložený Rumunskom [oznámené pod číslom K(2007) 6354]

46

 

 

2007/875/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES a rozhodnutie 2000/96/ES, pokiaľ ide o prenosné choroby uvedené v týchto rozhodnutiach [oznámené pod číslom K(2007) 6355]  (1)

48

 

 

2007/876/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/25/ES, pokiaľ ide o predĺženie obdobia jeho uplatňovania [oznámené pod číslom K(2007) 6395]  (1)

50

 

 

2007/877/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2007 o finančnom príspevku Spoločenstva v roku 2007 na pokrytie výdavkov vzniknutých Belgicku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku a Holandsku na účely zneškodňovania organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné výrobky [oznámené pod číslom K(2007) 6405]

51

 

 

2007/878/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Nemecku, Poľsku a Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom K(2007) 6802]  (1)

54

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2007/879/ES

 

*

Odporúčanie komisie zo 17. decembra 2007 o príslušných trhoch výrobkov a služieb v sektore elektronickej komunikácie umožňujúcich reguláciu ex ante v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby [oznámené pod číslom K(2007) 5406]  (1)

65

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 754/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokiaľ ide o rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007)

70

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top