Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:327:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 327, 13. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 327

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
13. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1463/2007 z 12. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1464/2007 z 12. decembra 2007 ustanovujúce podmienky, za ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné certifikáty, predložené v novembri 2007, pre niektoré mliečne výrobky v rámci niektorých tarifných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1465/2007 z 12. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha V k nariadeniu Rady (ES) č. 752/2007 týkajúca sa množstvových limitov určitých výrobkov z ocele z Ukrajiny

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1466/2007 z 12. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu merlúzy európskej v zónach VIIIc, IX a X Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) a vo vodách ES oblasti 34.1.1 Rybárskeho výboru pre stredovýchodný Atlantik (CECAF) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

8

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/829/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. decembra 2007 o pravidlách pridelenia národných expertov a vojenského personálu na Generálny sekretariát Rady a zrušení rozhodnutia 2003/479/ES

10

 

 

IV   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Dozorný orgán EZVO

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 90/04/COL z 23. apríla 2004, ktorým sa štyridsiaty šiestykrát menia a dopĺňajú procesné a hmotné pravidlá v oblasti štátnej pomoci zavedením novej kapitoly 24C: uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1875/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 360, 19.12.2006)

32

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1459/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1858/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom inter alia v Južnej Afrike (Ú. v. EÚ L 326, 12.12.2007)

32

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top