Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:325:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 325, 11. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 325

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
11. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1450/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1452/2007 zo 7. decembra 2007 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

66

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1453/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa stanovuje paušálna odmena za hlásenie poľnohospodárskeho podniku na účtovný rok 2008 v rámci informačnej siete poľnohospodárskych účtovných údajov

68

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky

69

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1455/2007 z 10. decembra 2007 o otvorení určitých kvót na dovoz ryže s pôvodom v Egypte do Spoločenstva

74

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1456/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2377/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1964/2006, ktorými sa otvára a ustanovuje správa colných kvót na dovoz v sektore ryže a obilnín

76

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1457/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

81

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/810/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. novembra 2007 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov protokolu k Dohode o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou vzhľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii

83

Protokol k Dohode o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou vzhľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii

84

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

 

2007/811/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 5. decembra 2007, ktorým sa vymenúva sudca Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

89

 

 

Komisia

 

 

2007/812/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. novembra 2007 o pridelení troch dodatočných dní na mori Holandsku na program zvýšenej účasti pozorovateľov v súlade s prílohou IIA k nariadeniu Rady (ES) č. 41/2007 [oznámené pod číslom K(2007) 5711]

90

 

 

2007/813/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. novembra 2007 o pridelení dodatočných dní na mori Španielsku v divíziách VIIIc a IXa okrem Cádizského zálivu [oznámené pod číslom K(2007) 5719]

92

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top