Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:320:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 320, 06. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 320

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
6. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1429/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1431/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zaznamenaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení Huile d'olive de Nyons (CHOP)

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1432/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o označovanie a prepravu živočíšnych vedľajších produktov (1)

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1433/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1434/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 2074/2004 na dovoz určitých mechanizmov krúžkových viazačov pochádzajúcich z Čínskej ľudovej republiky prostredníctvom dovozu určitých mechanizmov krúžkových viazačov odoslaných z Thajska, nepatrne upravených alebo bez zmeny, a bez ohľadu na to, či sa vo vyhlásení uvádza, alebo neuvádza, že majú pôvod v Thajsku, a prostredníctvom dovozu určitých nepatrne upravených mechanizmov krúžkových viazačov pochádzajúcich z Čínskej ľudovej republiky, ktorým sa na takýto dovoz uplatňuje registrácia

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1435/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa obnovuje výlov sleďa atlantického v podoblastiach 25–27, 28.2, 29 a 32 Baltského mora plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1436/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sebastov vo vodách ES a v medzinárodných vodách zóny V a v medzinárodných vodách zón XII a XIV Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Estónska

29

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

 

2007/792/ES

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 26. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2005/446/ES, ktorým sa určuje konečný termín vyčlenenia finančných prostriedkov z 9. európskeho rozvojového fondu (ERF)

31

 

 

Komisia

 

 

2007/793/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2007 o vymenovaní členov diskusnej skupiny strán zainteresovaných v oblasti zdravotníctva a ochrany spotrebiteľa zriadenej na základe rozhodnutia 2007/602/ES

33

 

 

2007/794/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2007, ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre niektoré látky, ktoré sa majú preskúmať v rámci 10-ročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES [oznámené pod číslom K(2007) 5751]  (1)

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top