EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:316:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 316, 04. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 316

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
4. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1415/2007 z 3. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1416/2007 z 3. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje konečný dátum na predloženie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie v odvetví bravčového mäsa

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1417/2007 z 28. novembra 2007 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (1)

6

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/783/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. marca 2006, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP (Vec COMP/M.3975 – Cargill/Degussa) [oznámené pod číslom K(2006) 1034]  (1)

53

 

 

2007/784/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. júla 2007, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s plnením Dohody o EHP (Vec COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France) [oznámené pod číslom K(2007) 3443]  (1)

57

 

 

2007/785/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spojenom kráľovstve, Rumunsku a Poľsku [oznámené pod číslom K(2007) 6109]  (1)

62

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top