Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:307:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 307, 24. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 307

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
24. novembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1373/2007 z 23. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1374/2007 z 23. novembra 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1375/2007 z 23. novembra 2007 o dovozoch zvyškov z výroby škrobu z kukurice zo Spojených štátov amerických (kodifikované znenie)

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1376/2007 z 23. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (1)

14

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/763/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2007 o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru vypracovanému Radou podľa článku 34 Zmluvy o Európskej únie o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie

18

 

 

2007/764/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2007 o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru o využívaní informačných technológií na colné účely, vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii

20

 

 

2007/765/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2007 o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru o zákaze riadenia motorového vozidla, vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii

22

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1110/2003 z 26. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1249/96 o pravidlách uplatňovania (dovozných ciel v obilninárskom odvetví) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 02/zv. 13, s. 430)

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top