Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:295:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 295, 14. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 295

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
14. novembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1327/2007 z 13. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1328/2007 z 13. novembra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu pagela bledého vo vodách oblastí Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) VI, VII a VIII (vody Spoločenstva a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1329/2007 z 13. novembra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu mieňa lemovaného vo vodách ES a v medzinárodných vodách zón V, VI a VII Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1330/2007 z 24. septembra 2007, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá šírenia informácií zainteresovaným stranám o udalostiach v civilnom letectve podľa článku 7 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES (1)

7

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/730/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. októbra 2007 o zlučiteľnosti opatrení, ktoré má prijať Spojené kráľovstvo podľa článku 3a ods. 1 smernice Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, s právnymi predpismi Spoločenstva (1)

12

 

 

2007/731/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom K(2007) 5549]  (1)

28

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/732/SZBP z 13. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2007/106/SZBP, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Afganistane

30

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/733/SZBP z 13. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2007/369/SZBP o zriadení policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

31

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/734/SZBP z 13. novembra 2007 o reštriktívnych opatreniach voči Uzbekistanu

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top