Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:288:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 288, 06. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 288

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
6. novembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1292/2007 z 30. októbra 2007, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz polyetyléntereftalátového (PET) filmu s pôvodom v Indii a ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie takéhoto dovozu podľa článku 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 384/96

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1293/2007 z 30. októbra 2007, ktorým sa zrušujú antidumpingové clá uložené nariadením (ES) č. 1050/2002 na dovoz nahrávateľných kompaktných diskov s pôvodom na Taiwane a povoľuje sa ich vrátenie alebo odpustenie a ktorým sa zrušujú vyrovnávacie clá uložené nariadením (ES) č. 960/2003 na dovoz nahrávateľných kompaktných diskov s pôvodom v Indii a povoľuje sa ich vrátenie alebo odpustenie a ukončuje sa konanie v tejto veci

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1294/2007 z 5. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1295/2007 z 5. novembra 2007, ktorým sa zavádza registrácia dovozu niektorých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1296/2007 z 5. novembra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska v Skagerraku

25

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík (1)

27

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/710/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe VII k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa, hydiny, rýb a mlieka a mliečnych výrobkov v Rumunsku [oznámené pod číslom K(2007) 5210]  (1)

35

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2007/711/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru BiH/11/2007 z 25. septembra 2007 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

60

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top