Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:281:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 281, 25. október 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 281

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
25. októbra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1240/2007 z 24. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1241/2007 z 24. októbra 2007, ktoré upravuje nariadenie (ES) č. 1555/96, pokiaľ ide o aktivačnú úroveň dodatočných ciel na uhorky, artičoky, klementínky mandarínky a pomaranče

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1242/2007 z 24. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 793/2006, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1243/2007 z 24. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1)

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1244/2007 z 24. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o vykonávacie opatrenia pre určité produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu, a ktorým sa ustanovujú špecifické pravidlá úradných kontrol v prípade prehliadky mäsa (1)

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1245/2007 z 24. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 2075/2005, pokiaľ ide o použitie kvapalného pepsínu na detekciu Trichinella v mäse (1)

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1246/2007 z 24. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2076/2005, pokiaľ ide o predĺženie prechodného obdobia pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov dovážajúcich rybí olej určený na ľudskú spotrebu (1)

21

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada a Komisia

 

 

2007/681/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady a Komisie z 9. októbra 2007 o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k DPS

23

 

 

Komisia

 

 

2007/682/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. októbra 2007 o obnove zásob živej oslabenej vakcíny proti klasickému moru ošípaných v rámci Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2007) 4699]

25

 

 

2007/683/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. októbra 2007, ktorým sa schvaľuje plán eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri v určitých oblastiach Maďarska [oznámené pod číslom K(2007) 5053]

27

 

 

2007/684/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/393/ES, pokiaľ ide o zakázané zóny vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec vo Francúzsku, v Nemecku, Rakúsku, Portugalsku, Dánsku, Českej republike a Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom K(2007) 5152]  (1)

28

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2007/685/SZBP

 

*

Rozhodnutie politického a bezpečnostného výboru EUPOL AFG/1/2007 zo 16. októbra 2007 o vymenovaní veliteľa misie EUPOL AFGANISTAN

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top