Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:255:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 255, 29. september 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 255

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
29. septembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1124/2007 z 28. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 367/2006, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz polyetyléntereftalátového (PET) filmu s pôvodom v Indii

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1125/2007 z 28. septembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2007 z 28. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o toxíny Fusarium v kukurici a vo výrobkoch z kukurice (1)

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1127/2007 z 28. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3149/92, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1128/2007 z 28. septembra 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. októbra 2007

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1129/2007 z 28. septembra 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1130/2007 z 28. septembra 2007 určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

29

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1131/2007 z 28. septembra 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1132/2007 z 28. septembra 2007, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1133/2007 z 28. septembra 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

35

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/626/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. septembra 2007, ktorým sa v mene Spoločenstva vypovedáva Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Indickou republikou o trstinovom cukre

37

 

 

2007/627/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. septembra 2007, ktorým sa v mene Spoločenstva vypovedáva protokol 3 o cukre z krajín AKT, ktorý je súčasťou dohovoru AKT – EHS z Lomé, a zodpovedajúce deklarácie v prílohe k uvedenému dohovoru, obsiahnuté v protokole 3 pripojenom k prílohe V k Dohode o partnerstve AKT – ES, vzhľadom na Barbados, Belize, Federáciu Svätého Krištofa a Nevisu, Guyanskú kooperatívnu republiku, Jamajku, Kenskú republiku, Konžskú republiku, Madagaskarskú republiku, Malawijskú republiku, Maurícijskú republiku, Mozambickú republiku, Republiku Fidžijských ostrovov, Republiku Pobrežia Slonoviny, Republiku Trinidadu a Tobaga, Surinamskú republiku, Svazijské kráľovstvo, Tanzánijskú zjednotenú republiku, Ugandskú republiku, Zambijskú republiku a Zimbabwiansku republiku

38

 

 

Komisia

 

 

2007/628/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. septembra 2007 o nezaradení metomylu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2007) 4258]  (1)

40

 

 

2007/629/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. septembra 2007 o nezaradení trifluralínu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2007) 4282]  (1)

42

 

 

2007/630/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/779/ES, pokiaľ ide o predĺženie obdobia uplatňovania tohto rozhodnutia [oznámené pod číslom K(2007) 4459]  (1)

44

 

 

2007/631/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/805/ES, pokiaľ ide o predĺženie obdobia uplatňovania tohto rozhodnutia [oznámené pod číslom K(2007) 4460]  (1)

45

 

 

2007/632/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Nemecku [oznámené pod číslom K(2007) 4480]  (1)

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top