Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:253:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 253, 28. september 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 253

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
28. septembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1107/2007 z 26. septembra 2007 odchyľujúce sa od nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, pokiaľ ide o vyňatie pôdy z produkcie stanovené na rok 2008

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1108/2007 z 27. septembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1109/2007 z 27. septembra 2007, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru pre hospodársky rok 2007/2008

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1110/2007 z 27. septembra 2007, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 1. októbra 2007

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1111/2007 z 27. septembra 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1112/2007 z 27. septembra 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1113/2007 z 27. septembra 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1114/2007 z 27. septembra 2007 o nepokračovaní v čiastkovej verejnej súťaži pre biely cukor v rámci trvalej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 38/2007

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1115/2007 z 27. septembra 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1116/2007 z 27. septembra 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1117/2007 z 27. septembra 2007, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1118/2007 z 27. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1555/96, pokiaľ ide o aktivačnú úroveň dodatočných ciel na paradajky

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1119/2007 z 27. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 581/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre určité druhy masla, a od nariadenia (ES) č. 582/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre sušené odstredené mlieko

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2007 z 27. septembra 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1121/2007 z 27. septembra 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2007 z 27. septembra 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1123/2007 z 27. septembra 2007 o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca september 2007 nariadením (ES) č. 327/98

34

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/620/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. septembra 2007, ktorým sa vymenúva lotyšský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

37

 

 

2007/621/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. septembra 2007, ktorým sa vymenúva dánsky člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

38

 

 

2007/622/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. septembra 2007, ktorým sa vymenúva jeden taliansky člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2006/524/ES, Euratom a 2006/651/ES, Euratom

39

 

 

Komisia

 

 

2007/623/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. augusta 2007, ktorým sa zriaďuje Skupina nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže

40

 

 

2007/624/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/800/ES s cieľom predĺžiť obdobie uplatňovania plánov na eradikáciu klasického moru ošípaných u diviakov a plánov núdzového očkovania diviakov proti tomuto ochoreniu v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2007) 4457]

43

 

 

2007/625/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. septembra 2007, ktorým sa mení dopĺňa rozhodnutie 2006/802/ES s cieľom predĺžiť obdobie uplatňovania plánov na eradikáciu klasického moru ošípaných u diviakov a plány núdzového očkovania diviakov a ošípaných v chovoch proti tomuto ochoreniu v Rumunsku [oznámené pod číslom K(2007) 4458]

44

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top