EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:227:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 227, 31. august 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 227

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
31. augusta 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1003/2007 z 30. augusta 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1004/2007 z 30. augusta 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1005/2007 z 30. augusta 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1006/2007 z 30. augusta 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1007/2007 z 30. augusta 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 38/2007

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1008/2007 z 30. augusta 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1009/2007 z 30. augusta 2007, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1010/2007 z 30. augusta 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1011/2007 z 30. augusta 2007 určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1012/2007 z 30. augusta 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1013/2007 z 30. augusta 2007, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1014/2007 z 30. augusta 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1015/2007 z 30. augusta 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1016/2007 z 30. augusta 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1017/2007 z 30. augusta 2007, ktorým sa zapisuje názov do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Arancia del Gargano (CHZO)]

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1018/2007 z 30. augusta 2007, ktorým sa zapisuje názov do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Lomnické suchary (CHZO)]

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1019/2007 z 30. augusta 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu mieňa lemovaného vo vodách Nórska v zóne IV Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka

31

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/594/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. augusta 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 90/539/EHS, pokiaľ ide o vzory veterinárnych osvedčení pre obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva s cieľom zohľadniť určité požiadavky verejného zdravia [oznámené pod číslom K(2007) 3999]  (1)

33

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 970/2007 zo 17. augusta 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1184/2005 o ukladaní určitých osobitných reštriktívnych opatrení namierených proti určitým osobám, ktoré bránia mierovému procesu a porušujú medzinárodné právo v konflikte v oblasti Dárfúru v Sudáne (Ú. v. EÚ L 215, 18.8.2007)

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top