Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:195:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 195, 27. júl 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 195

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
27. júla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 882/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 824/2000, ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy na určenie akosti obilnín

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2007 z 26. júla 2007 o mimoriadnych opatreniach, ktorými sa pozastavuje používanie farbiva E 128 červená 2G ako potravinárskeho farbiva (1)

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 886/2007 z 26. júla 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 996/97 pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 887/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 888/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 890/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 891/2007 z 26. júla 2007, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 892/2007 z 26. júla 2007, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 327/98 na čiastkové obdobie mesiaca júla 2007

25

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/48/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (1)

29

 

*

Smernica Komisie 2007/49/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (1)

33

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/529/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. marca 2007 o štátnej pomoci C 21/06 (ex N 635/05), ktorú Slovenská republika zamýšľa poskytnúť podniku Slovenské lodenice Komárno [oznámené pod číslom K(2007) 1182]  (1)

36

 

 

2007/530/Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. júla 2007 o zriadení európskej skupiny na vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť a nakladanie s odpadom (1)

44

 

 

2007/531/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. júla 2007, ktoré sa týka dotazníka k správam členských štátov o vykonávaní smernice Rady 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach v období rokov 2008 – 2010 [oznámené pod číslom K(2007) 3547]

47

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top