Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:184:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 184, 14. júl 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 184

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
14. júla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 824/2007 z 10. júla 2007, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Spoločenstva na určité produkty rybného hospodárstva na obdobie rokov 2007 – 2009 a stanovuje sa ich správa (1)

1

Vyhlásenie Komisie a Rady

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 825/2007 z 13. júla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 826/2007 z 13. júla 2007 týkajúce sa 35. jednotlivej verejnej súťaže v rámci stálej verejnej súťaže podľa kapitoly II nariadenia (ES) č. 1898/2005

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 827/2007 z 13. júla 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. júla 2007

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 828/2007 z 13. júla 2007 o trvalom a dočasnom povolení určitých doplnkových látok v krmivách (1)

12

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu

17

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/38/ES z 11. júla 2007 o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá evidované v Spoločenstve

25

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/496/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2007) 3327]  (1)

29

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2007/497/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 3. júla 2007 ustanovujúce pravidlá obstarávania (ECB/2007/5)

34

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top