Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:183:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 183, 13. júl 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 183

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
13. júla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 814/2007 z 12. júla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 815/2007 z 12. júla 2007, ktorým sa zapisuje názov do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο „Τροιζηνία“ (Exeretiko partheno eleolado „Trizinia“) (CHOP)]

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 816/2007 z 12. júla 2007, ktorým sa otvárajú ročné colné kvóty na dovoz určitého tovaru z Turecka získaného spracovaním poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 3448/93

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 817/2007 z 12. júla 2007, ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 818/2007 z 12. júla 2007, ktorým sa určuje konečná miera náhrady a percentuálny podiel výdaja vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 819/2007 z 12. júla 2007 o výdaji vývozných licencií systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny, stolové hrozno, jablká a broskyne)

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 820/2007 z 12. júla 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 821/2007 z 12. júla 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 822/2007 z 12. júla 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 38/2007

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 823/2007 z 12. júla 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz rybolovu rýb druhu Phycis blennoides v zónach VIII a IX Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) (vody Spoločenstva a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

21

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/490/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. júna 2007, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2003/89/ES o existencii nadmerného deficitu v Nemecku

23

 

 

2007/491/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. júla 2007 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

25

 

 

Komisia

 

 

2007/492/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. januára 2007 o štátnej pomoci Nemecka C 38/2005 (ex NN 52/2004) v prospech skupiny Biria [oznámené pod číslom K(2007) 130]  (1)

27

 

 

2007/493/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. februára 2007 o schéme štátnej pomoci C 34/2005 (ex N 113/2005), ktorú má Taliansko v úmysle implementovať prostredníctvom zákona regiónu Sicília č. 17/2004, článok 60 [oznámené pod číslom K(2007) 284]  (1)

41

 

 

2007/494/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. marca 2007 o štátnej pomoci C 41/2004 (ex N 221/2004) Portugalsko Investičná pomoc v prospech spoločnosti ORFAMA, Organização Fabril de Malhas S.A. [oznámené pod číslom K(2007) 638]  (1)

46

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/495/SZBP z 11. októbra 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brunejom Darussalamom, Singapurom, Malajziou, Thajskom a Filipínami o účasti týchto štátov v Pozorovateľskej misii Európskej únie v Acehu (Indonézia) (Acehská pozorovateľská misia – APM)

51

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brunejsko-darussalamským štátom o účasti Brunejsko-darussalamského štátu v Pozorovateľskej misii Európskej únie v Acehu (Indonézia) (Acehská pozorovateľská misia – APM)

52

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou o účasti Singapurskej republiky v Pozorovateľskej misii Európskej únie v Acehu (Indonézia) (Acehská pozorovateľská misia – APM)

58

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Malajziou o účasti Malajzie v Pozorovateľskej misii Európskej únie v Acehu (Indonézia) (Acehská pozorovateľská misia – APM)

64

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Thajským kráľovstvom o účasti Thajského kráľovstva v Pozorovateľskej misii Európskej únie v Acehu (Indonézia) (Acehská pozorovateľská misia – APM)

70

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Filipínskou republikou o účasti Filipínskej republiky v Pozorovateľskej misii Európskej únie v Acehu (Indonézia) (Acehská pozorovateľská misia – APM)

76

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top