Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:179:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 179, 07. júl 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 179

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
7. júla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 799/2007 zo 6. júla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2007 zo 6. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1859/82 o výbere vykazujúcich hospodárstiev na účely stanovenia príjmov poľnohospodárskych fariem

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 801/2007 zo 6. júla 2007, ktoré sa týka vývozu na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (1)

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2007 z 5. júla 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky obyčajnej v zóne IV Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) a vo vodách Spoločenstva zóny IIa plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

36

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/470/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. mája 2007 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kirgizskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

38

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kirgizskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

39

 

 

2007/471/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. júna 2007 o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Českej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Maďarskej republike, Maltskej republike, Poľskej republike, Slovinskej republike a Slovenskej republike

46

 

 

2007/472/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie výkonného výboru zriadeného Schengenským dohovorom z roku 1990, ktorým sa mení a dopĺňa finančné nariadenie v súvislosti s nákladmi na zriadenie a prevádzku technickej podpornej jednotky pre Schengenský informačný systém (C.SIS)

50

 

 

2007/473/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. júna 2007 o odtajnení niektorých častí príručky Sirene, ktorú prijal výkonný výbor zriadený dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985

52

 

 

Komisia

 

 

2007/474/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. júla 2007 o pridelení dodatočných dní na mori Portugalsku v divíziách ICES VIIIc a IXa okrem Cádizského zálivu [oznámené pod číslom K(2007) 3186]

53

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o uzavretí rokovaní podľa článku XXIV:6 GATT

55

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 275/2007 z 15. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1825/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 pre označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa (Ú. v. EÚ L 76, 16.3.2007)

56

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top