EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:175:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 175, 05. júl 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 175

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
5. júla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 783/2007 z 25. júna 2007, ktorým sa Bulharsku a Rumunsku udeľujú výnimky z istých ustanovení nariadenia (ES) č. 2371/2002 vzťahujúcich sa na referenčné úrovne pre rybárske flotily

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 784/2007 zo 4. júla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 785/2007 zo 4. júla 2007 o povolení 6-fytázy EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) ako kŕmnej doplnkovej látky (1)

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 786/2007 zo 4. júla 2007 týkajúce sa povolenia endo-1,4-beta-mananázy ES 3.2.1.78 (Hemicell) ako kŕmnej doplnkovej látky (1)

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 787/2007 zo 4. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva (1)

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 788/2007 zo 4. júla 2007, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia predložené v období od 25. júna do 2. júla 2007 v rámci colnej kvóty Spoločenstva otvorenej pre kukuricu nariadením (ES) č. 969/2006

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 789/2007 zo 4. júla 2007, ktorým sa po jedenástykrát mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1763/2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2007 zo 4. júla 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu jazyka morského obyčajného v zóne IIIa a vo vodách Spoločenstva zón IIIb, IIIc a IIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

29

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/460/ES

 

*

Rozhodnutie Rady ministrov AKT – ES č. 1/2007 z 25. mája 2007 o prerozdelení časti rezervy balíka deviateho Európskeho rozvojového fondu (ERF) pre dlhodobý rozvoj do balíka deviateho ERF pre regionálnu spoluprácu a integráciu a o jej pridelení na spoluprácu medzi štátmi AKT

31

 

 

2007/461/ES

 

*

Rozhodnutie Rady Ministrov AKT – ES č. 2/2007 z 25. mája 2007 o umožnení dodatočných bilaterálnych príspevkov, ktoré majú byť spravované Komisiou na podporu cieľov Mierového nástroja pre Afriku

35

 

 

2007/462/ES

 

*

Rozhodnutie Rady ministrov AKT – ES č. 3/2007 z 25. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 3/2001 o pridelení zdrojov z ôsmeho a deviateho Európskeho rozvojového fondu Somálsku

36

 

 

Komisia

 

 

2007/463/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/942/ES, ktorým sa podľa smernice 1999/105/ES členským štátom povoľuje prijímať rozhodnutia o poskytovaní záruk týkajúcich sa množiteľského materiálu lesných kultúr z tretích krajín [oznámené pod číslom K(2007) 3173]

37

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 743/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007)

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top