Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:173:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 173, 03. júl 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 173

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
3. júla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 776/2007 z 2. júla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 777/2007 z 2. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 778/2007 z 2. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 761/2007, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. júla 2007

16

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 779/2007/ES z 20. júna 2007, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje osobitný program na zamedzenie a potlačenie násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám a na ochranu obetí a ohrozených skupín (Daphne III) ako súčasť všeobecného programu Základné práva a spravodlivosť

19

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/456/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. júna 2007, ktorým sa upravujú príspevky ustanovené rozhodnutím 2003/479/ES o pravidlách pridelenia národných expertov a vojenského personálu na Generálny sekretariát Rady

27

 

 

Komisia

 

 

2007/457/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. júna 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2001/689/ES, 2002/739/ES, 2002/740/ES, 2002/741/ES a 2002/747/ES s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva určitým výrobkom [oznámené pod číslom K(2007) 3128]  (1)

29

 

 

2007/458/ES

 

*

Rozhodnutie č. 1/2007 Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo zriadeného dohodou medzi Európskym Spoločenstvom a Švajčiarskou Konfederáciou o obchodovaní s poľnohospodárskymi výrobkami z 15. júna 2007 o zmenách a doplneniach dodatkov k prílohe 5

31

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní krátkodobých víz občanom Európskej únie a Ruskej federácie

34

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1673/2004 z 24. septembra 2004, ktorým sa ustanovuje obchodná norma pre kiwi (Ú. v. EÚ L 300, 25.9.2004)

35

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top