EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:172:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 172, 30. jún 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 172

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
30. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 753/2007 z 28. júna 2007 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

1

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

4

Protokol, ktorým sa Stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok upravené v dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

9

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 754/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokiaľ ide o rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 755/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

39

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 756/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3223/94 o podrobných pravidlách uplatňovania dovozných opatrení pre ovocie a zeleninu

41

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 757/2007 z 29. júna 2007 o trvalom povolení niektorých doplnkových látok do krmív (1)

43

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 758/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3149/92, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

47

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 759/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných colných kvót pre klobásy s pôvodom na Islande

48

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 760/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa osemdesiatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

50

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 761/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. júla 2007

52

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 762/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

55

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 763/2007 z 29. júna 2007 určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

57

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 764/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

59

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 765/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

61

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 766/2007 z 29. júna 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

63

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 767/2007 z 29. júna 2007 týkajúce sa 34. jednotlivej verejnej súťaže v rámci stálej verejnej súťaže podľa kapitoly II nariadenia (ES) č. 1898/2005

65

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 768/2007 z 29. júna 2007 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 34. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

66

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 769/2007 z 29. júna 2007 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 66. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

68

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 770/2007 z 29. júna 2007 o prideľovaní dovozných práv pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 529/2007 pre mrazené hovädzie mäso

69

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 771/2007 z 29. júna 2007, o prideľovaní dovozných práv pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 545/2007 pre mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie

70

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/42/ES z 29. júna 2007, ktorá sa týka materiálov a predmetov vyrobených z fólie z regenerovanej celulózy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (kodifikované znenie) (1)

71

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/452/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júna 2007, ktorým sa opravuje smernica 2006/132/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť procymidón medzi účinné látky [oznámené pod číslom K(2007) 3066]  (1)

83

 

 

2007/453/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júna 2007, ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE [oznámené pod číslom K(2007) 3114]  (1)

84

 

 

2007/454/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2007) 3183]  (1)

87

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2007/455/SZBP z 25. júna 2007, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/161/SZBP o obnovení reštriktívnych opatrení voči Zimbabwe

89

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top