Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:157:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 157, 19. jún 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 157

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
19. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 z 11. júna 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre rybolov využívajúci populácie platesy a soley v Severnom mori

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 677/2007 z 18. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 678/2007 z 18. júna 2007 o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny, stolové hrozno, jablká a broskyne)

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 679/2007 z 18. júna 2007, ktorým sa na hospodársky rok 2007/2008 stanovuje výška pomoci pre broskyne určené na spracovanie

12

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/35/ES z 18. júna 2007, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 76/756/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách (1)

14

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/420/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. júna 2007, ktorým sa vymenúva člen správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

17

 

 

Komisia

 

 

2007/421/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. júna 2007, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 96/587/ES o uverejnení zoznamu uznaných organizácií, ktoré oznámili členské štáty v súlade so smernicou Rady 94/57/ES [oznámené pod číslom K(2007) 2379]  (1)

18

 

 

2007/422/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Argentíne, Austrálii a v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom K(2007) 2498]  (1)

19

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2007/423/SZBP z 18. júna 2007, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/293/SZBP, ktorou sa obnovujú opatrenia na podporu účinného vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

23

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top